Các văn bản pháp luật về hóa đơn hiện đang áp dụng:

A/ Nghị định của Chính phủ:

1. Nghị định số 51/2010/NĐ-CP

2. Nghị định số 04/2014/NĐ-CP

3. Nghị định số 119/2018/NĐ-CP

 

B/ Thông tư các Bộ, ngành:

1. Thông tư số 32/2011/TT-BTC

2. Thông tư số 39/2014/TT-BTC

3. Thông tư số 26/2015/TT-BTC

 

C/ Công văn các Cục Thuế hướng dẫn chi tiết:

1/ Công văn số 2535/TCT-CS ngày 24/6/2019 của Tổng Cục Thuế trả lời hướng dẫn Cục Thuế Nghệ An về thời điểm lập hóa đơn

2/ Công văn số 1441/CT-TTHT của Cục Thuế Long An

3/ Công văn số 1596/CT-TTHT của Cục Thuế Bắc Ninh

4/ Công văn số 5373/CT-TTHT của Cục Thuế Bắc Giang

4/ Công văn số 44743/CT-TTHT của Cục Thuế Hà Nội

5/ Công văn số 3263/CT-TTHT của Cục Thuế Hải Dương

6/ Công văn số 2199/CT-TTHT của Cục Thuế Đà Nẵng

7/ Công văn số 3134/CT-TTHT của Cục Thuế Đồng Nai

 

Hóa đơn điện tử

Quy trình khởi tạo, phát hành, lập và lưu trữ hóa đơn điện tử

 

 

 

Văn bản pháp luật cập nhật đến ngày 13/07/2019

Chi tiết xem tại: www.bit.ly/vanbanphapluatktd

 ---------------------------

 Dịch vụ kế toán từng phần - trọn gói
 Đào tạo kế toán thực tế thực hành
 Dịch vụ tư vấn - thành lập - giải thể chi nhánh - công ty trọn gói
---------------------------
Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Kế Toán - Thuế Đồng Nai
Địa chỉ: E180, Võ Thị Sáu, Phường Thống Nhất, Biên Hoà, Đồng Nai (gần ngã tư đường D9 - Võ Thị Sáu; đối diện xéo Quán Bụi)
Liên hệ: (0251)3.918.767 (Hỗ trợ tuyên truyền)
Email: cskh.ktd@gmail.com