Cục Thuế Đồng Nai xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng hóa đơn không hợp pháp

Cục Thuế Đồng Nai vừa có thông báo đến người nộp thuế trên địa bàn về việc nghiêm cấm mua, bán, sử dụng hóa đơn không hợp pháp để khấu trừ thuế GTGT đầu vào, hạch toán chi phí DN nhằm thu lợi bất chính.

Cục Thuế Đồng Nai cho biết, những năm qua, việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính của ngành Thuế là nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho người dân, DN trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Quốc hội cũng đã ban hành Luật Doanh nghiệp quy định việc đăng ký thành lập DN đơn giản, nhanh chóng; Luật Quản lý thuế cho phép người nộp thuế tự khai, tự nộp và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tuy nhiên, thời gian qua có nhiều đối tượng đã lợi dụng sự thông thoáng của cơ chế, chính sách thành lập DN để mua, bán và sử dụng hóa đơn không hợp pháp; thậm chí có hành vi gian lận khi sử dụng hóa đơn nhằm chiếm đoạt tiền thuế của NSNN.

Trước thực trạng này, Cục Thuế Đồng Nai đã ban hành văn bản thông báo rộng rãi các hình thức phổ biến của việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, như: lập khống hóa đơn, cho hoặc bán hóa đơn chưa lập để tổ chức, cá nhân khác lập khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; cho hoặc bán hóa đơn đã lập để tổ chức, cá nhân khác hạch toán, khai thuế hoặc thanh toán vốn ngân sách; lập hóa đơn không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc, dùng hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ này để chứng minh cho hàng hóa, dịch vụ khác; hóa đơn có nội dung được ghi không có thực một phần hoặc toàn bộ; sử dụng hóa đơn của tổ chức, cá nhân khác để bán ra, để hợp thức hóa hàng hóa, dịch vụ mua vào không có chứng từ, hoặc hàng hóa, dịch vụ bán ra để gian lận thuế, bán hàng hóa nhưng không kê khai nộp thuế…

Để kiểm soát chặt chẽ hơn về quản lý hóa đơn, hóa đơn điện tử, ngành Thuế đã và đang triển khai nhiều chương trình tuyên truyền, hỗ trợ DN, tổ chức, cá nhân hiểu và tuân thủ quy định về hóa đơn, hóa đơn điện tử, đồng thời tăng cường các biện pháp quản lý để ngăn chặn, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong việc phát hành và sử dụng hóa đơn. Do đó, Cục Thuế Đồng Nai thông báo đến người nộp thuế biết để tránh và tuyệt đối không sử dụng hóa đơn không hợp pháp để khấu trừ thuế GTGT đầu vào, hạch toán chi phí DN. Những vấn đề liên quan đến việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp sẽ được cơ quan thuế rà soát, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

(TCT online)