Câu hỏi: Trước đây tôi khai nuôi hai mẹ già, nhưng nay tôi chuyển cho con tôi (cháu của bà) thay tôi nuôi dưỡng. Xin hỏi thủ tục đăng ký thay đổi người phụ thuộc như thế nào?

Trả lời:

Theo Thông tư số  84/2008/TT-BTC thì người nộp thuế  đăng ký người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh theo mẫu số 16/ĐK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này gửi cho cơ quan trả thu nhập. Trong năm nếu có sự thay đổi về người phụ thuộc so với đăng ký trước thì chậm nhất là sau 30 ngày kể từ ngày có thay đổi (tăng, giảm),đối tượng nộp thuế cần khai 02 bản đăng ký điều chỉnh người phụ thuộc theo mẫu số 16/ĐK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này gửi cho cơ quan trả thu nhập. Đối tượng nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc phải có đủ hồ sơ chứng minh về người phụ thuộc và phải nộp cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý đơn vị trả thu nhập.