Hướng dẫn Tổng hợp các trường hợp và điều kiện về gia hạn nộp thuế đối với Doanh nghiệp, Tổ chức

Chi tiết xem tại: Tài liệu hướng dẫn đính kèm từ Cục Thuế Tp.HCM