TP HCM: hướng dẫn lập hóa đơn cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT

Cục Thuế TP HCM vừa có văn bản hướng dẫn các DN, cơ sở kinh doanh, người nộp thuế trên địa bàn về cách lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

Cụ thể, Cục Thuế TP HCM lưu ý các DN, cơ sở kinh doanh cách lập hóa đơn đối với trường hợp người mua trả lại hàng hóa do không đúng quy cách, chất lượng. Theo đó, khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn giao cho người mua, bao gồm các trường hợp: hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hoá dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hoá…; đồng thời, người bán phải ghi đầy đủ nội dung trên hóa đơn hóa đơn điện tử theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế.

Trong trường hợp tổ chức, cá nhân khi mua hàng hoá, người bán đã xuất hoá đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hoá không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hoá, thì người bán phải lập hóa đơn hoàn trả hàng hóa để điều chỉnh giảm hoặc thay thế hóa đơn đã lập và 2 bên phải có thỏa thuận ghi rõ hàng bán trả lại. Trường hợp hàng hóa đã mua trước 1/1/2023 thuộc đối tượng giảm thuế GTGT với thuế suất 8%, sau ngày 31/12/2022 người mua trả lại hàng hóa do không đúng quy cách, chất lượng, thì người bán lập hóa đơn hoàn trả hàng hóa với thuế suất thuế GTGT 8%.

Ngoài ra, Cục Thuế TP HCM còn lưu ý về việc lập hóa đơn chiết khấu thương mại của hàng hóa được giảm thuế GTGT theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP. Cụ thể, trong trường hợp cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng và các khoản chiết khấu thương mại của hàng hóa được giảm thuế GTGT với thuế suất 8% đã bán trong năm 2022, nhưng từ 1/1/2023 mới xuất hóa đơn thể hiện nội dung chiết khấu, thì số tiền chiết khấu được lập vào lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp theo sau ngày 31/12/2022, và số tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh ở nội dung giá tính thuế, thuế suất thực hiện theo pháp luật hiện hành tại thời điểm lập hóa đơn. Với trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu sau ngày 31/12/2022, thì người bán lập hóa đơn mới điều chỉnh và áp dụng thuế suất thuế GTGT 8% tại thời điểm bán hàng. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, người nộp thuế có thể liên hệ với bộ phận tuyên truyền hỗ trợ của các cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.