Nguồn: Cục Thuế Tp.Hà Nội

DANH SÁCH 26 TỔ CHỨC CUNG CẤP ĐÃ THAM GIA ĐÁNH GIÁ, PHỐI HỢP CỤC THUẾ TP HÀ NỘI TRIỂN KHAI HĐĐT

STT

Tên Tổ chức cung cấp DV HĐĐT

Tên sản phẩm HĐĐT

1

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

 

2

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THẺ NACENCOMM

 

3

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÔNG NAM Á

 

4

CÔNG TY CỔ PHẦN MISA

 

5

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS

 

6

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ T-VAN HILO

 

7

CÔNG TY CP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG VÀ IN BƯU ĐIỆN

 

8

CÔNG TY TNHH TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP CMC

 

9

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ IDOCNET

 

10

CÔNG TY CỔ PHẦN BKAV

 

11

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT

 

12

TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG (VNPT VINAPHONE)

 

13

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL

14

CÔNG TY TNHH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ M-INVOICE

15

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIN HỌC EFY VIỆT NAM

16

CÔNG TY CỔ PHẦN CYBERLOTUS

17

CÔNG TY CỔ PHẦN TS24

18

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ITT

19

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VIỆT NAM

20

CÔNG TY CỔ PHẦN MEGABIZ VIỆT NAM

21

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP TÂM VIỆT

22

CÔNG TY CP PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

23

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ACMAN

24

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ NEW-INVOICE 

25

CÔNG TY THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN MONET

26

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KHÔNG GIAN SỐ

 

Chi tiết xem tại:

http://hanoi.gdt.gov.vn/wps/portal/!ut/p/z1/tZJLT8JAEMc_C4ceNzvbXfZxbGMjhaIG5NG9mD62UKVbkAbUT28JISYaQgw6l8lkZn7zyB9rPMfaJrtykTRlbZNVG8eaPwFTYSSn4_v-jS8gDEZDT9wqF4YcT7HGOrPNulnieJnYunRgWzbGAWv2WwcSa-vMVMY2DlDJJCeGoYwThpjrFkhKI5ChpKBGFCQ36QG3zsocx5QAE4x1kTSUI6YgRYokBuUgeJ5lArjp4tml_fQhfcY8aPv1seREoEQoCB8GnoqCCcgRPxWcZ8TtDuKL4IvIh1CNe9Ej7dGB4Hi2K80eT2z9WrUvHf_yxN6PCd-uDNwrJ1zAk__F0yvxfawXqzo9irV83my01yqyto15a_D8LyS5ripJ39FLMQwoi_u7D_8OHVzkdTqffjP2pA!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/