Cập nhật Danh sách doanh nghiệp, cá nhân đủ điều kiện đăng kí kinh doanh hành nghề cung cấp đại lý thuế, dịch vụ kế toán

Ngày 30 tháng 09 năm 2015, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) đã có Công văn số 926/HKT-QLHN công khai lần 01 Danh sách các doanh nghiệp, cá nhân đã đăng ký hành nghề kế toán và được VAA xác nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kế toán từ năm 2016 (theo danh sách kèm theo).

 

Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

 

                 - Sở Kế hoạch và đầu tư các tỉnh, thành phố;

 

                 - Cục Thuế các tỉnh, thành phố.

 

             Thực hiện Điều 55 của Luật Kế toán ngày 17/6/2003; Khoản 1, 2 Điều 46 Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh; Điểm 1, Điều 1 Quyết định số 47/2005/QĐ-BTC, ngày 14/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc chuyển giao cho Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam việc quản lý hành nghề kế toán; Điểm 4.6, Mục 1, Thông tư số 72/2007/TT-BTC ngày 27/6/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hành nghề kế toán. Theo những quy định trên những doanh nghiệp kế toán có ít nhất 2 người (hoặc cá nhân hành nghề kế toán) có chứng chỉ hành nghề kế toán hoặc chứng chỉ kiểm toán viên do Bộ Tài chính cấp, có giấy đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán, đã đăng ký hành nghề kế toán và được Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) xác nhận và thông báo công khai mới đủ điều kiện cung cấp  dịch vụ kế toán. Người không có tên trong danh sách đăng ký hành nghề kế toán được VAA xác nhận và thông báo công khai thì không được ký vào sổ kế toán (đối với dịch vụ làm sổ kế toán),không được ký vào báo cáo tài chính (đối với dịch vụ lập báo cáo tài chính) và không được ký báo cáo kết quả các dịch vụ kế toán khác.

            Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam thông báo công khai lần 01 Danh sách các doanh nghiệp, cá nhân đã đăng ký hành nghề kế toán và được VAA xác nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kế toán năm 2016 và danh sách doanh nghiệp/cá nhân báo giảm sau khi đã đăng ký hành nghề (danh sách kèm theo).

           Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam đề nghị Quý cơ quan hướng dẫn các doanh nghiệp, đơn vị thực hiện các quy định trên và không chấp nhận báo cáo tài chính của các doanh nghiệp, đơn vị do các cá nhân, doanh nghiệp không có tên trong danh sách thông báo công khai nói trên ký./.

 

Nguồn: Tổng Cục Thuế

 

 ---------------------------

 Dịch vụ kế toán từng phần - trọn gói
 Đào tạo kế toán thực tế thực hành
 Dịch vụ tư vấn - thành lập - giải thể chi nhánh - công ty trọn gói
---------------------------
Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Kế Toán - Thuế Đồng Nai
Địa chỉ: E180, Võ Thị Sáu, Phường Thống Nhất, Biên Hoà, Đồng Nai (gần ngã tư đường D9 - Võ Thị Sáu; đối diện xéo Quán Bụi)
Liên hệ: (0251)3.918.767 (Hỗ trợ tuyên truyền)
Email: cskh.ktd@gmail.com