-Trong bất cứ doanh nghiệp nào bộ phận kế toán luôn đóng vai trò hết sức quan trọng, là chủ doanh nghiệp bạn sẽ thuê nhân sự tự thực hiện công tác kế toán tại doanh nghiệp mình hay thuê dịch vụ kế toán từ các công ty dịch vụ bên ngoài?

KTD Co. Ltd, hiểu rằng, từ một cái nhìn của công ty, hệ thống kế toán và con người cần phải làm nhiều hơn là ghi chép. KTD Co. Ltd, có thể giúp bạn bỏ qua các mối quan tâm đó để bạn có thể tập trung hoạt động kinh doanh và hoạch định cụ thể nguồn nhân lực.

- Trong Doanh nghiệp vừa và nhỏ thì việc sử dụng dịch vụ kế toán có những ưu điểm sau: 

 + Luôn song hành cùng doanh nghiệp trên mỗi bước đường kinh doanh.
 + Chi phí dịch vụ luôn thấp hơn thuê kế toán viên đủ trình độ.
 + Luôn cập nhật kịp thời về luật và chế độ kế toán hiện hành mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp.
 + Không khiến chủ doanh nghiệp lo lắng về  nhân sự kế toán thường xuyên.

- Từ những ưu điểm trên trên, hy vọng bạn sẽ lựa chọn và quyết định được loại hình kế toán cho phù hợp với doanh nghiệp của mình.

KTD Co. Ltd, sẽ cung cấp một loạt các dịch vụ kế toán truyền thống nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh cụ thể của bạn, bao gồm sổ sách kế toán, thiết kế và vận hành hệ thống kế toán, báo cáo quản lý, và chuẩn bị các báo cáo tài chính định kỳ. Những giải pháp đề xuất của KTD Co. Ltd,  sẽ đáp ứng các mục tiêu chiến lược của bạn, nhằm mang lại nhiều giá trị, bao gồm:

+Tối ưu hóa chi phí và các giải pháp thực tế cho quản lý.

+ Hoạch định, thiết kế hiệu quả và khả thi, vận hành các thông tin kế toán và hệ thống báo cáo quản lý hỗ trợ quá trình ra quyết định. Nâng cao hệ thống kế toán hiện tại.
+ Phù hợp hóa nhu cầu quản lý và nhu cầu của địa phương.
+ Giảm thiểu rủi ro và nâng cao tầm quản lý.
+ Cung cấp giải pháp cho những nhu cầu quản lý cụ thể .