Văn bản về thuế

HƯỚNG DẪN CỦA TỔNG CỤC THUẾ VỀ QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

HƯỚNG DẪN CỦA TỔNG CỤC THUẾ VỀ QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

10/04/2019 13:59:50

Khi thực hiện Quyết toán Thuế TNDN, ngoài các nội dung đã được quy định tại Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 hướng dẫn chung về thuế TNDN thì cần lưu ý một số nội dung khi Quyết toán Thuế TNDN như sau:

Xem thêm...
THÔNG TƯ 133/2016/TT-BTC Hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

THÔNG TƯ 133/2016/TT-BTC Hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

10/04/2019 13:28:34

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC

Xem thêm...
Sống và làm việc theo pháp luật

Sống và làm việc theo pháp luật

10/04/2019 13:15:33

Văn bản pháp luật

Xem thêm...
QUYẾT TOÁN THUẾ NĂM 2018

QUYẾT TOÁN THUẾ NĂM 2018

02/03/2019 08:02:56

HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN THUẾ - LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

Xem thêm...
THÔNG TƯ 130-2016-TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP

THÔNG TƯ 130-2016-TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP

23/09/2016 04:38:44

Ngày 16/09/2016, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 4238/TCT-CS về việc giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP. Theo đó, công văn giới thiệu các nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế GTGT, thuế Tiêu thụ đặc biệt, thuế TNDN và quản lý thuế. Nội dung cụ thể như sau:

Xem thêm...
THÔNG TƯ 99-2016-TT-BTC HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

THÔNG TƯ 99-2016-TT-BTC HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

23/09/2016 03:49:54

Ngày 29/06/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 99/2016/TT-BTC hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng. Theo đó, Thông tư số 99/2016/TT-BTC hướng dẫn về việc quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng, hoàn thuế cho hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 72/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính. Thông tư cũng hướng dẫn cụ thể việc hoàn trả số tiền thuế giá trị gia tăng nộp nhầm, nộp thừa thực hiện theo quy địn

Xem thêm...
Công văn thuế  801-TCT-TNCN hướng dẫn Quyết toán thuế TNCN 2015

Công văn thuế 801-TCT-TNCN hướng dẫn Quyết toán thuế TNCN 2015

04/03/2016 06:42:35

Để chuẩn bị cho công việc quyết toán thuế năm 2015, Tổng Cục Thuế đã ban hành Công văn số 801/TCT-TNCN ngày 02/03/2016 nhằm hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2015 và cấp Mã số thuế cho người phụ thuộc.

Xem thêm...
BẢN TIN THUẾ THÁNG 12-2015

BẢN TIN THUẾ THÁNG 12-2015

05/01/2016 08:05:02

BẢN TIN THUẾ ĐỊNH KỲ

Xem thêm...
CV 8738-BTC-TCT Hướng dẫn về thuế TNDN đối với khoản chi phúc lợi cho người lao động

CV 8738-BTC-TCT Hướng dẫn về thuế TNDN đối với khoản chi phúc lợi cho người lao động

14/07/2015 03:40:30

Bộ Tài chính nhận được công văn của một số Cục thuế và doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn vướng mắc về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động. Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 4044/VPCP-KTTH ngày 2/6/2015 của Văn phòng Chính phủ về thuế TNDN đối với khoản chi có tính chất phúc lợi, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Xem thêm...