Tin tức sự kiện

Danh sách doanh nghiệp, cá nhân đủ điều kiện đăng ký hành nghề lần 1/2016

Danh sách doanh nghiệp, cá nhân đủ điều kiện đăng ký hành nghề lần 1/2016

05/01/2016 08:03:31

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn - Kế toán Thuế Đồng Nai được Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) xác nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kế toán trong năm 2016.

Xem thêm...
BẢN TIN THUẾ ĐỊNH KỲ

BẢN TIN THUẾ ĐỊNH KỲ

04/12/2015 04:06:20

Đây là Bản tin Thuế định kỳ của Công ty KTD tập hợp các Công văn quan trọng được Tổng Cục Thuế ban hành trong tháng.

Xem thêm...
CÔNG TY KTD : 5 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

CÔNG TY KTD : 5 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

02/11/2015 07:38:58

Với tiêu chí hoạt động “Luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, phát triển và lớn mạnh cùng doanh nghiệp, xây dựng thương hiệu để trở thành một Công ty hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ tư vấn kế toán – thuế ở Đồng Nai”, 5 năm qua, Công ty TNHH Dịch Vụ Tư vấn Kế Toán – Thuế Đồng Nai (gọi tắt là KTD) vinh dự là “Đại Lý Thuế đầu tiên tại tỉnh Đồng Nai” được Tổng Cục thuế cấp phép hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ thủ tục về thuế.

Xem thêm...
Quyết toán thuế TNCN năm 2014: Một số điểm lưu ý khi thực hiện

Quyết toán thuế TNCN năm 2014: Một số điểm lưu ý khi thực hiện

12/03/2015 06:03:30

Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế, quyết toán thuế thu nhập cá nhân (QTT) năm 2014 cần lưu ý một số điểm sau:

Xem thêm...