Tin tức sự kiện

Danh sách doanh nghiệp, cá nhân đủ điều kiện đăng ký hành nghề lần 1/2016

Danh sách doanh nghiệp, cá nhân đủ điều kiện đăng ký hành nghề lần 1/2016

05/01/2016 08:03:31

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn - Kế toán Thuế Đồng Nai được Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) xác nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kế toán trong năm 2016.

Xem thêm...
CÔNG TY KTD : 5 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

CÔNG TY KTD : 5 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

02/11/2015 07:38:58

Với tiêu chí hoạt động “Luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, phát triển và lớn mạnh cùng doanh nghiệp, xây dựng thương hiệu để trở thành một Công ty hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ tư vấn kế toán – thuế ở Đồng Nai”, 5 năm qua, Công ty TNHH Dịch Vụ Tư vấn Kế Toán – Thuế Đồng Nai (gọi tắt là KTD) vinh dự là “Đại Lý Thuế đầu tiên tại tỉnh Đồng Nai” được Tổng Cục thuế cấp phép hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ thủ tục về thuế.

Xem thêm...