Dịch vụ giải thể doanh nghiệp

03/03/2015 - 20:06:13 GMT +00:00

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp

  1. Tư vấn các Quy định của Pháp luật về giải thể công ty
  2. Soạn thảo các hồ sơ, biểu mẫu theo quy định của pháp luật về giải thể công ty. Chúng tôi sẽ linh động soạn hồ sơ theo loại hình kinh doanh mà quý công ty đang tiến hành giải thể cho phù hợp như: giải thể công ty cổ phần, giải thể công ty tnhh, giải thể công ty hợp danh hay công ty tư nhân.
  3. Kiểm tra, soát xét và hoàn thiện hồ sơ quyết toán thuế
  4. Nộp hồ sơ quyết toán thuế và giải trình quyết toán thuế với cơ quan thuế
  5. Nhận kết quả khóa mã số thuế doanh nghiệp từ cơ quan thuế
  6. Thực hiện đăng thông báo giải thể công ty
  7. Trả dấu tại Công an và nhận thông báo thu hồi dấu
  8. Nộp hồ sơ giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh/Sở Kế Hoạch & Đầu Tư
  9.  Nộp thông báo thu hồi dấu và nhận kết quả thu hồi giấy phép kinh doanh tại Sở Kế Hoạch & Đầu Tư
  10. Kiểm tra, theo dõi tiến trình; kịp thời thông báo cho Quý Công ty.