Kiếm toán độc lập

02/03/2015 - 23:07:31 GMT +00:00

 

Dịch vụ kiểm toán độc lập là dịch vụ chuyên nghiệp nhằm nâng cao chất lượng thông tin cho các nhà lãnh đạo khi ra các quyết định quan trọng. Những người có trách nhiệm quan trọng trong định hướng kinh doanh của doanh nghiệp luôn tìm kiếm các dịch vụ kiểm toán để giúp cải thiện độ tin cậy và phù hợp của các thông tin được sử dụng làm cơ sở cho quyết định của mình.

Dịch vụ kiểm toán có giá trị bởi vì các công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán luôn trung thực và độc lập với thông tin được kiểm tra.

Chúng tôi cung cấp 3 loại dịch vụ kiểm toán:


- Kiểm toán báo cáo tài chính
- Kiểm toán hoạt động
- Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư hoàn thành