Dịch vụ Thuế

Nhóm Dịch vụ tư vấn thuế

Nhóm Dịch vụ tư vấn thuế

03/03/2015 02:11:24

Ngay cả trên thị trường toàn cầu ngày nay, sự phức tạp của chế độ thuế, các biến thể từ quốc gia,và những thay đổi hàng năm trong pháp luật về thuế là một vấn đề mà nhiều doanh nghiệp phải lo lắng.

Xem thêm...
Các dịch vụ tư vấn, thuế

Các dịch vụ tư vấn, thuế

03/03/2015 01:54:44

Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng rất đa dạng, bao gồm tư vấn thuế và hỗ trợ tuân thủ quy định liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế nhà thầu nước ngoài và thuế thu nhập cá nhân, chuyển giá.

Xem thêm...
Dịch vụ hỗ trợ thanh, kiểm tra thuế

Dịch vụ hỗ trợ thanh, kiểm tra thuế

03/03/2015 01:53:48

Thanh tra, kiểm tra thuế là hoạt động thường xuyên của cơ quan thuế trong quá trình thực thi pháp luật về thuế. Tuy nhiên, hầu hết các công ty đều gặp khó khăn khi bị thanh tra, kiểm tra thuế - quá trình đòi hỏi các công ty phải hiểu biết thấu đáo các quy định về thuế và quy trình thanh tra, kiểm tra thuế, có kế hoạch và chiến lược rõ ràng.

Xem thêm...
Chuyển giá

Chuyển giá

03/03/2015 01:44:46

Chuyển giá

Xem thêm...
Dịch vụ thuế thu nhập cá nhân

Dịch vụ thuế thu nhập cá nhân

03/03/2015 01:44:19

Dịch vụ thuế thu nhập cá nhân

Xem thêm...