Dịch vụ thành lập Doanh nghiệp

02/03/2015 - 23:46:23 GMT +00:00

Việc hiện thực hoá các ý tưởng để kinh doanh, yêu cầu đầu tiên đối với doanh nghiệp là đăng ký thành lập doanh nghiệp với cơ quan nhà nước. Chúng tôi hiểu rằng, một doanh nghiệp mới mở sẽ rất vất vả và mất thời gian khi tự làm mọi việc

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau:

1/ Tư vấn và hỗ trợ thành lập.

- Chúng tôi hỗ trợ nhà đầu tư trong và ngoài nước thành lập các hiện diện kinh tế tại Việt Nam như văn phòng đại diện, chi nhánh và doanh nghiệp. Trong quá trình hỗ trợ thành lập Chúng tôi tư vấn về thiết lập kế hoạch kinh doanh, xin giấy pháp đầu tư, thực hiện các thủ tục hành chính, hoàn chỉnh các tài liệu nội bộ như điều lệ, hợp đồng hợp tác đầu tư .

 

- Trong khi thành lập, nhà đầu tư sẽ được tư vấn hình thức thành lập phù hợp nhất tren cơ sở kế hoạch kinh doanh của mình. Có nhiều sự lựa chọn như văn phòng đại diện, chi nhánh, thành lập doanh nghiệp, hợp tác đầu tư hoặc hình thức kinh doanh khác ....

 

- Trong lĩnh vực kinh doanh bị hạn chế hoặc có điều kiện, nhà đầu tư sẽ được Chúng tôi tư vấn về các điều kiện cần phải đạt được và Chúng tôi sẽ hỗ trợc thực hiện các thủ tục cần thiết để đạt được các điều kiện này.

 

- Tư vấn luật cơ cấu quản lý nội bộ, việc phân công phân cấp và phân quyền, trách nhiệm và quyền hạn của các bộ phận đồng thời doạn thảo các hồ sơ, văn bản như nội quy, quy định, quy chế, uỷ quyền.

 

- Tư vấn và hỗ trợ soạn thoả các tài liệu trong các quan hệ kinh tế của doanh nghiệp với các đối tác như khách hàng, nhà cung cấp, đại lý, nhà phân phối, nhà cung cấp dịch vụ .....

 

- Tư vấn doanh nghiệp khi làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Với kinh nghiệm và hiểu biết về văn hoá làm việc tại Việt Nam và dựa trên các mối quan hệ mật thiết với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp có đựoc mối quan hệ tốt với các cơ quan nhà nước đồng thời sẽ giải quyết được các vấn đề của doanh nghiệp tốt hơn rất nhiều khi cần có sự ủng hộ của cơ quan có thẩm quyền.