Đào tạo nghiệp vụ kế toán thuế

23/02/2015 - 01:30:21 GMT +00:00

Công ty KTD phối hợp với giảng viên trường Đại học thường xuyen khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức về chương trình kế toán – thuế từ căn bản đến nâng cao.

 1/ Hướng dẫn khai báo thuế:

- Khai báo thuế GTGT, TNDN, TNCN….trực tiếp trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế của Tông Cục Thuế. Lập Báo cáo quyết toán các loại thuế theo quy định. Nhận biết các sai sót thường gặp về thuế tại doanh nghiệp và cách điều chỉnh những sai sót theo đúng luật thuế. 

 2/ Hướng dẫn về thực hành kế toán:

- Cách nhận biết, ghi chép, lưu trữ chứng từ kế toán, hóa đơn, trên giấy và trên phần mềm. Tổ chức, sắp xếp, làm việc với vai trò là một nhân viên kế toán, kế toán tổng hợp, kế toán trưởng tại doanh nghiệp. Thực hành bằng chứng từ thật của một doanh nghiệp trên phần mềm máy tính: từ khi nhập liệu, xử lý các bút toán kế toán, tính giá thành và lập hoàn chỉnh một bộ BCTC vào cuối năm. 

 Kết thúc khóa học: Nếu đạt kết quả tốt sẽ được cấp giấy chứng nhận của khóa học thực hành về khai báo Thuế và Kế toán của công ty. Đạt khá, giỏi sẽ được giữ lại làm việc tại công ty hoặc giới thiệu cho những công ty có thu nhập cao.