Công văn thuế 801-TCT-TNCN hướng dẫn Quyết toán thuế TNCN 2015

04/03/2016 - 06:42:35 GMT +00:00

Công văn 801/TCT-TNCN: Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2015

Để chuẩn bị cho công việc quyết toán thuế năm 2015, Tổng Cục Thuế đã ban hành Công văn 801-TCT-TNCN ngày 02/03/2016 nhằm hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2015 và cấp Mã số thuế cho người phụ thuộc.

Theo Công văn này, Tổng cục Thuế lưu ý một số nội dung như:

+ Đối tượng phải quyết toán thuế TNCN

+ Hình thức quyết toán thuế TNCN

+ Hướng dẫn cách tính thu nhập chịu thuế, thu nhập tính thuế  bình quân tháng , quy đổi thu nhập không bao gồm thuế TNCN thành thu nhập có thuế TNCN, các khoản giảm trừ, cách kê khai Phụ lục bảng kê mẫu số 05-3/BK-TNCN, cách đăng ký mã số thuế cho người phụ thuộc.

Xem chi tiết và download văn bản và download về tại đây