Chuyên mục hỏi đáp

Nội Dung hướng dẫn quyết toán thuế TNDN năm 2014

Nội Dung hướng dẫn quyết toán thuế TNDN năm 2014

23/03/2015 12:21:10

Để việc quyết toán thuế TNDN năm 2014 được thực hiện theo đúng quy định của Luật thuế TNDN, Tổng cục Thuế đề nghị các Cục thuế tuyên truyền, phổ biến cho các doanh nghiệp lưu ý một số nội dung khi quyết toán thuế TNDN năm 2014.

Xem thêm...
Câu hỏi: Trước đây tôi khai nuôi hai mẹ già, nhưng nay tôi chuyển cho con tôi (cháu ....

Câu hỏi: Trước đây tôi khai nuôi hai mẹ già, nhưng nay tôi chuyển cho con tôi (cháu ....

25/02/2015 01:14:43

Câu hỏi: Trước đây tôi khai nuôi hai mẹ già, nhưng nay tôi chuyển cho con tôi (cháu của bà) thay tôi nuôi dưỡng. Xin hỏi thủ tục đăng ký thay đổi người phụ thuộc như thế nào?

Xem thêm...
Câu hỏi: Công ty thực hiện ký hợp đồng công việc với Tổ trưởng của nhóm công tác...

Câu hỏi: Công ty thực hiện ký hợp đồng công việc với Tổ trưởng của nhóm công tác...

25/02/2015 01:11:12

Câu hỏi: Công ty thực hiện ký hợp đồng công việc với Tổ trưởng của nhóm công tác. Khi thanh toán tiền công, Công ty chỉ xuất một chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho tổ trưởng của nhóm. Xin hỏi đến cuối năm những...

Xem thêm...