Chuyên mục hỏi đáp

Sử dụng Chứng từ Khấu trừ Thuế TNCN?

Sử dụng Chứng từ Khấu trừ Thuế TNCN?

01/09/2019 13:46:46

Công ty thực hiện ký hợp đồng công việc với Tổ trưởng của nhóm công tác?

Xem thêm...
Thủ tục đăng ký thay đổi người phụ thuộc?

Thủ tục đăng ký thay đổi người phụ thuộc?

05/08/2019 14:14:08

Thủ tục đăng ký thay đổi người phụ thuộc?

Xem thêm...